09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,180,000
 • Bán 6,250,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22780.00
 • AUD16426.53
 • CAD18197.34
 • CHF25035.45
 • CNY3654.91
 • DKK3501.73
 • EUR26311.12
 • GBP31003.87
 • HKD2954.48
 • INR314.13
 • JPY203.94
 • KRW19.92
 • KWD77728.78
 • MYR5465.35
 • NOK2568.56
 • RUB320.28
 • SAR6260.33
 • SEK2493.90
 • SGD17125.79
 • THB698.20
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền